Musikk ?

Har oppdaget et lite problem med utgivelser

Jeg gir ut musikk som er til

<<<<nynorsk Salmebok etc….

Koralbok for den norske kirke har ca. 300 melodier.

Nynorsk salmebok ca. 1300 dette er altså situasjonen.

Mange av salmene har samme melodi.

Om en salme har samme melodi og likt antall vers har jeg et problem. Streaming selskapene vil ikke godkjenne samme melodi til flere sanger. Dette er samme sang. Ja det er det, men ikke samme tekst, og den gir ikke jeg ut?

Ideer rundt dette taes imot med takk.