Eyvind Alnæs

I forbindelse med opprydding av en leilighet kom vi over en mengde noter etter bestefar til Connie.

Blant disse begynte jeg å se på en som Eyvind Alnæs hadde laget.

Sidste Reis
The sailor´s last Voyage
Des Seemanns Letzte Reise

Dette medførte at jeg også ville finne ut litt om komponisten og det var litt interesannt

Først og fremst var han føst i Fredrikstad 1872 og døde 1932 i Oslo

Han var først og fremst organist i flere kirker Drammen og Oslo.

Til slutt var han organist i Vår Frelsers kirke (som senere ble Oslo Domkirke) her var han organist fram til sin død julaften 1932.

Han var også dirigent for kor.

Og jeg har jo laget musikk til Koralboken og han satt i kommiteen for netopp denne koralboken 1922-1926 .

Det står også skrevet at han har harmonisert mange av koralene i denne, men det tror jeg ikke han har blitt kreditert for, kan ikke si at jeg har sett navnet hans på noen av disse.
I allefall ikke mange. Jeg burde ha reagert på det for jeg skriver opp komponister og eller arrangør når jeg gir de ut.

Det er en ganske omfattende historikk om han på Wikipedia

https://no.wikipedia.org/wiki/Eyvind_Aln%C3%A6s

Nynorsk Salmebok

Som jeg nevnte i et tidligere innlegg var at når jeg hadde fått laget musikken som er i Koralbok for den Norske kirke hadde jeg også laget musikken til Nynorsk Salmebok.

Nynorsk salmebok refererer til sangene i Koralboken.
De har forskjellige titler og også forskjellig antall vers.

Jeg er nå iferd med å lage sangene i Nynorsk Salmebok slik at om du søker på en sang skal du finne denne og med rett antall vers.

Her er link til Vol. 01