Herre, du velsigner alle

“Herre, du velsigner alle” ligger på Vol. 02 og

William B. Bradbury har komponert denne sangen mens Trond Andersen har laget arrangementet som er benyttet.

Du finner denne sangens tekst i Sangboken på nummer 14 og Elizabeth Harris Codner har skrevet orginalen og Elevine Heed har oversatt den.

Min innspilling ligger på

iTunes

Google Play

Soptify

etc…