Jeg går i fare

“Jeg går i fare” ligger på Vol. 25 og det er
Ludvig Mathias Lindeman som er komponist og det er hans arrangement som blir benyttet i Melodiboken.

Senne sangens tekst finner du i Sangboken på nummer. 348.og
Hans Adolph Brorson har skrevet den.

Min innspilling finner du på

iTunes

Google Play

Spotify

etc…