Landstad´s Kirkesalmebog

Da har jeg fått meg en salmebok fra 1911

Kirkesalmebog
efter offentlig foranstaltning
samlet og utarbeidet ved
M. B. Landstad
og
Nokre Salmer
ved
Profesor dr. E. Blix

Denne bruker jeg til å finne antall vers som de forskjellige
salmene har når jeg nå skal lage musikk til

Koralbog
til
Landstad Salmebog.

Dette er gamle arrangement fra 1877,
tenkte dette kunne være interesannt å ta vare på.

Jeg har valgt å benytte orgel til disse sangene (salmene).