Kristus er verdens lys

“Kristus er verdens lys” ligger på Vol. 08 og komponist er

Francois Feilée mens Arnfinn Øien har laget arrangementet.

Du finner teksten til denne sangen i Sangboken på nummer 96 og teksten er skrevet av
Frederik Pratt Green og oversatt av Per Lønning

Min innspilling finner du på

iTunes

Google Play

Spotify

etc…