Her kjem me dine arme små

“Her kjem me dine arme små” nummer 634

“Her kommer dine arme små” nummer 635

Det er nynorsk og Bokmål utgaver av samme sang men er å finne i Sangboken på overliggende nummer.

Det er Johann A. P. Schulz som er komponist mens Mons L. Takle har arragert de.

Som nevnt er de å finne henholdsvis på 634 og 635 i Sangboken.

Og det er Hans Adolp Brorson som har skrevet opprinnelsen av denne, mens Elias Blix har laget Nynorsk varianten

Og min innspilling finner du på

iTunes

Google Play 

Spotify

etc..