Ta tid til å bede

“Ta tid til å bede” ligger på Vol.41

Og det er Philip Paul Bliss som er komponist og det er hans eget arrangement som benyttes i Melodiboken.

Denne sangen er å finne i Sangboken som nummer 587

Og der er Anna Jonassen som har skrevet teksten.

Min innspilling ligger på blant annet

Spotify

etc…