Så ta da mine hender

“Så ta da mine hender” eller  “Så tak då mine hender”

ligger på Vol. 41

Og det er Fredrich Silcher som er komponist mens Trond Andersen har laget arrangementet som benyttes i Melodiboken.

Denne er også utgitt i Bokmål og Nynorsk

Og har henholdsvis nummerne 921 og 922 i Sangboken.

Det er Julie von Hausmann som har skrevet teksten

Bokmålutgaven er oversatt av Peter Waage mens Nynorsk utgaven er av Peter Hognestad

Min innspilling finner du blant annet på

Spotify

 

etc…