Nå tenner vi vår adventskrans

“Nå tenner vi vår adventskrans” Ligger på Vol. 43 og det er

Holger Lissner som er komponist mens Kjetil Bjerkestrand har arrangert for Melodiboken.

Teksten til sangen er å finne i Sangboken nummer 616

Holger Lissner og Svein Ellingsen er ansvarlig for teksten.

Min innspilling finnes på

Spotify

etc…