Eg er så glad kvar jolekveld

“Eg er så glad kvar jolekveld” ligger på Vol. 43

Det er Peder Knutsen som er komponist her , mens Trond Andersen har laget arrangementet som benyttes i Melodiboken.

Teksten til denne julesangen er å finne i Sangboken som nummer 625 og det er

Marie Wexelsen som har skrevet den og Bernt Anker har nok bearbeidet den, det skal ha skjedd i 1906 , jeg finner ikke noe på han, men en eldre utgave, men han var død i 1906.

Min innspilling finnes på blant annet

Spotify