Skynd deg, skynd deg og tag

“Skynd deg, skynd deg og tag” ligger på Vol. 16 og denne sangen er komponert av

Anders Ålander og er arrangert av Mons L. Takle

Sen er å finne i Sangboken som nummer 219

Dette er av en ukjent Svensk forfatter men er oversatt av Lars Oftedal i 1871 og rev. av også ukjent både i 1950 og 1981

Min innspilling finnes blant annet på

Spotify

TIDAL