Mitt liv det er i Jesu blod

“Mitt liv det er i Jesu blod” ligger på Vol. 20 i min samling

Det er Wolfgang Dachstein som er komponist og Per Steenberg har laget arrangementet som benyttes i Melodiboken og som jeg har brukt i min innspilling.

Denne sangen er å finne i Sangboken som nummer 275

Og så tidlig som i 1647 ble den skrevet av Paul Gerhardt og senere oversatt av Hans Adolph Brorson.

Min innspilling finner du blant annet på

Spotify

etc..