Har du ditt hus oppå klippen bygt

Har du ditt hus oppå klippen bygt Ligger på Vol. 23 og dette er en amerikansk melodi som

Mons L. Takle har arrangert.

Den er å finne i Sangboken som nummer 321

Det eneste opplysningene jeg sitter med er at teksten er av ukjent engelsk forfatter og at den er oversatt til svensk i 1890 og rev. 1950.

Så sitter du med mere bakgrunnsinfo som du vil dele så skriv en mail til meg post@jamu.studio

Så kan jeg legge info ut.

Min innspilling finnes på

Spotify

etc…