Herre, mitt hjerte lengter

Herre, mitt hjerte lengter er komponert av Gunstein Draugedal og arrangementet som jeg har benyttet og er brukt i Melodiboken er av
Trond Andersen.

Teksten til denne sangen er å finne i Sangboken som nummer 18.

Og det er Lina Sandell som har skrevet den mens Lars Oftedal har oversatt den.

Min innspilling er å finne blant annet på

Spotify

Apple Music