Her samler me oss kring ditt ord

Her samler me oss kring ditt ord ligger på Vol. 03

Denne er komponert av Martin Luther og arrangert av Per Steenberg

Den er å finne i Sangboken som nummer 21
Det er Lina Sandell som har skrevet den og Bent Støylen har oversatt den

Den er å finne i min innspilling på blant annet

Spotify

Apple Music