Sangene 202,297,332,532,567 har samme melodi

202 Kor herleg når ungdommen søkjer 4 vers.

297 Den sjel som har flydd 5 vers

332 Hvor deilig når tårnhøye bølgene går 4 vers

532 Mer hellighet gi meg 3 vers

567 Når brødre og søstre til saman 3 vers