Samme sang på Norsk og svensk.

Et eksempel på at samme sang kan ha ulikt antall vers er.

68 Eg kan ikkje telja dei alle. 4 vers.

83  Jag kan icke räkna dem alla. 3 vers.

Dette er en Lina Sandell sang som på norsk har blitt lagt til ett vers.