Christopher E. F. Weyse 1774-1842

Bidratt med

414 Alltid freidig når du går 3 vers

685 Den signede dag, som nu vi ser 7 vers

814 Gud signe vårt dyre fedreland 7 vers

685 og 814 er like melodier

786 Det er så mange barn 4 vers