Kategorier

Melodiboken er delt opp i kapittel.

Dette vil jeg kalle kategorier her.

Jeg vil ha en kategori som heter Melodiboken 1987 og under denne vil salmene bli lagt i forskjellige kategorier som er inndelt på samme måte som i Sangboken. Med Åpning , Lovsang, takk og tilbedelse.

Slik at du om du er interesert kan bryte ned antall sanger.

For eksempel er sangene fra 609-617 Advent.

Håper dette vil kunne gjøre det lettere å finne de salmene man ønsker.