Ser ut til at jeg må endre litt.

Oppdaget når jeg testet på Linux at det kan virke som første noten blir borte på sangene mine. Kan se ut som jeg må legge inn en liten pause før jeg starter å spille, men dette vil jeg teste mere på i morra.