Nytt domene

Mange av våre salmer har utenlask opprinnelse, jeg har derfor laget et eget domene hvor vi kan legge informasjon om disse salmene.

Domenet er

Hymn.global

Etterhvert vil det komme informasjon om salmenes opprinnelse her.