Det å sette seg et mål

Livet består av å sette seg mål.

Noen ganger er de ikke på forhånd tenkt så veldig nøye, mens andre ganger veldig gjennomtenkt.

For meger nåkk det målet jeg skal skrive om her ganske gjennomtenkt på forhand.

Vil nok mene at dette er en gammelidee.

Jeg skal lage salmer og da snakker vi om alle salmene i Melodiboken.

Det går raskt opp for meg at det er snakk om nesten 1000 salmer????

Er det mulig?

Så finner jeg ut at Melodiboken har 2 utgivelser?

En fra 1955 og en fra 1987.

Ja ja, det er nok de samme salmene, ja det er de men de har andre tonarter og de har forskjellige nummer!!!!

 

Jeg satser først på 1987 modellen.